Inkluzija će se dogoditi sutra, ali svako sutra ima korijenje u danas – naglasio je Dalibor Talajić u predavanju nastavnicima Krapinsko-zagorske županije, na stručnom usavršavanju u Osnovnoj školi Donja Stubica. U 45-minutnom predavanju pred više od 200 nastavnika u školskoj sportskoj dvorani, Dalibor Talajić ispričao je svoje roditeljsko iskustvo odgajanja dvoje djece od kojih starijem dječaku treba pomoć u svemu, a mlađa djevojčica sve može sama.

Prisjećajući se ranog djetinjstva svoga sina, kad mu je tek postavljena dijagnoza autizma, Talajić je napomenuo kako su defektolozi tada prognozirali da se dječak neće moći upisati ni u specijalnu školu.

– A on danas ide u drugi razred srednje, uči za kuhara i najbolji je učenik u razredu – rekao je Dalibor Talajić, što su nastavnici pozdravili glasnim pljeskom.

Upis u redovnu školu, koju je završio uz asistenta, bio je priznanje za roditelje i terapeute, ali postavio je i nove izazove.

– Znao sam dvaput dnevno dolaziti u školu na poziv nastavnika da bih ga smirio. Ali kad se smirio, ostavljao sam ga u školi da nastavi sat, kako vrištanje ne bi postalo način za izbjegavanje škole.

Odlučujuće za razvoj dječaka, danas već mladića, bila je njegova odluka da on ne želi biti autist i da zato mora puno učiti, što je samostalno zaključio u petom razredu osnovne škole. Tada se pojavila njegova ambicija, koju i danas slijedi. Doista puno uči, a u učenju je potpuno samostalan.

Kako je dječak s poremećajem iz autističnog spektra učio i naučio samostalno učiti, Dalibor Talajić opisao je u svoje dvije knjige – „Most ponad burne rijeke“ i „Treptaji“.

Dalibor Talajić svjestan je otpora nekih roditelja prema inkluziji – integriranju djece s poteškoćama u razvoju u razrede redovne škole. Usporavaju nastavu, treba im se posvetiti, no inkluzija nije potrebna samo njima, već cijelo društvo treba prilagođene članove zajednice.

Skup nastavnika Krapinsko-Zagorske županije organiziran je u suradnji s Gradom Donja Stubica, stoga je nastavnike je pozdravio gradonačelnik Nikola Gospočić, a voditeljica je bila nastavnica Snježana Štefek Borovčak. Predavanje Dalibora Talajića prenosila je OnlineLiveTV Croatia.