Mirta Faisman-Čobanov

Kako voditi sebe i druge

New Code LeadershipTM – emocionalno inteligentno vođenje

CIJENA: 29,20 €

 • FORMAT

  17 x 24 cm

 • BROJ STRANICA

  352

 • ISBN

  978-953-8209-23-9

 • UVEZ

  Meki uvez, klapni

Uspješnost vodstva procjenjuje se po postignutim rezultatima i zadovoljstvu članova tima, a da bi uspješno upravljao svojim timom, lider treba prije svega biti svjestan sebe i upravljati sobom. To su temeljne postavke New Code Leadership metodologije TM, koju je Mirta Fraisman Čobanov razvijala od 2012. do 2020. godine vodeći edukacije s više stotina polaznika cjelogodišnjeg programa razvoja emocionalne inteligencije lidera i menadžera. Emocionalno inteligentno vođenje pretpostavlja empatiju i brigu za druge ljude, jer ljudi jedan od najvažnijih resursa bilo koje kompanije, pogotovo u razdoblju kontinuiranih promjena i sve većih izazova koji se postavljaju pred organizacije.

Stoga su u knjizi obrađena četiri ključna segmenta emocionalne inteligencije prilagođena liderima koja se odnose na: 1) razvoj samosvijesti; 2) upravljanje sobom; 3) razvoj svijesti o drugima, 4) razvoj uspješnih odnosa i komunikacije s drugima, menadžerske vještine te upravljanje grupama i timovima.

Svako je poglavlje detaljno razjašnjeno i sadržava teorijski i praktični dio, zajedno s jasnim uputama kako ga iskoristiti u svakodnevnim izazovima vođenja. Knjiga je namijenjena menadžerima, liderima, poslovnim trenerima i svima onima koje zanima unapređenje emocionalne inteligencije, kao i svladavanje liderskih i menadžerskih vještina.

Želimo li bolje vođe za 21. stoljeće, nećemo ih stvoriti pukim učenjem vještina već učenjem i razvojem osobnosti – naglasio je prof. dr. Velimir Srića u recenziji knjige i istaknuo kako osobno dijeli njezin pristup, energiju i brojne zaključke.

Knjigu „Kako voditi sebe i druge“ preporučuju i menadžerica Ana Fostač Krilčić, poslovna savjetnica Mirela Španjol te psihologinja Ljubica Uvodić Vranić.

Odlomak

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA POMAŽE VOĐAMA

Dugo se smatralo kako u organizaciji i poslovanju emocije nemaju svoje mjesto. Međutim, istraživanja su pokazala da iskazivanje pozitivnih emocija može imati vrlo pozitivne učinke. S druge strane, zanemarivanje emocija može uzrokovati velike probleme u poslovanju i u konačnici dovesti do loših rezultata.

Prema Higgsu i Dulewiczu, 2002., učinkovito vodstvo (LQ) predočuje zbroj emocionalne inteligencije (EQ), intelektualne inteligencije (IQ) i menadžerskih kompetencija (MQ).

LQ = EQ + IQ + MQ

Drugim riječima, učinkovito vodstvo zahtijeva dobro razvijenu emocionalnu inteligenciju, a učinkoviti vođe radije se koriste emocionalnom inteligencijom nego formalnim autoritetom koji dolazi s pozicijom.

Rema Danielu Golemanu, emocionalna je inteligencija sposobnost prepoznavanja i razumijevanja vlastitih emocija, sposobnost upravljanja njima, sposobnost razumijevanja emocija drugih ljudi te utjecanja na emocije i ponašanje drugih ljudi.Sukladno New Code Leadership metodologijiTM, emocionalnu inteligenciju čine četiri komponente.

 1. a) Svijest o sebi – visoka svijest o sebi znači da je vaša slika sebe slična onoj kako vas opisuju ljudi koji vas dobro poznaju i koji imaju mogućnost procjene. Ona pretpostavlja svijest o vlastitim snagama i slabostima, kao i kreiranje jasne vizije života kakav želite živjeti. Ako nemate viziju vlastita života, ne znate što vam je važno da biste bili zadovoljni i ispunjeni, završit ćete život ispunjavajući nečiju tuđu viziju, što može rezultirati snažnim osjećajem nezadovoljstva.
 2. b) Upravljanje sobom – pretpostavlja upravljanje vlastitim emocijama, motivacijom i ponašanjem. Ako uspješno upravljate emocijema, lakše ćete se motivirati za poduzimanje akcija koje su vam bitne za ostvarenje ciljeva. Također, ovamo ulazi upravljanje vremenom, prioritetima, uspješno donošenje odluka i rješavanje problema.
 3. c) Svijest o drugima – odnosi se na empatiju prema drugima, razumijevanje drugih i svijest o zajednici koja vas okružuje, ali i shvaćanje kako velike rezultate možete postići samo u suradnji s drugima. Mi smo prije svega bića zajednice.

Svaka kompanija i svaki tim također čini zajednicu. Timske ciljeve i rezultate ne možete postići sami. Za to vam je potrebna suradnja s drugima koja se temelji na poštovanju i empatiji. Vodite li tim, članovi su tima zaduženi svaki za svoj dio posla. Trebate prepoznati tko je dobar za koji posao i kako svakom članu tima dodijeliti ulogu u kojoj će ostvariti najveći doprinos. To možete samo ako prepoznajete različite tipove osobnosti i motivacijske programe svakog člana tima.

 1. d) Upravljanje odnosima, menadžerske vještine i vještine vođenja timova – upravljanje odnosima uključuje kreiranje i zadržavanje dugoročno kvalitetnih odnosa s drugima kroz jasnu i konstruktivnu komunikaciju i prezentaciju, vještine utjecanja, pregovaranja, rješavanja konflikata te mogućnost suradnje s drugim ljudima u timu ili grupi. Ako ste na poziciji vođe, onda ovamo pripadaju menadžerske vještine i vještine vođenja.

Zaključno, visoka razina emocionalne inteligencije pretpostavlja poznavanje sebe, svojih vrijednosti, život i rad u skladu s njima, upravljanje svojim emocijama i ponašanjem, općenito zauzimanje pozitivnog stava, svijest o ljudima koji nas okružuju, razumijevanje njihovih stajališta i razmišljanja, razvijenu empatiju prema drugima te rad i djelovanje za dobrobit drugih.

Lider visoke emocionalne inteligencije dobar je komunikator i pregovarač, ima moć utjecaja te je kadar zajedno s drugima raditi na ostvarenju svojih, timskih i organizacijskih ciljeva.

Dobra je vijest kako na kvocijent inteligencije nemate previše mogućnosti utjecaja, dok emocionalnu inteligenciju možete razvijati. Usto, ako radite na sebi, emocionalna inteligencija raste s iskustvom i godinama. Naime, što više ljudi upoznate, što više poslovnih situacija iskusite, lakše ćete prepoznati različite tipove ljudi, znati prilagoditi komunikaciju i uspješnije ih voditi.

Mirta Fraisman Čobanov: Kako voditi sebe i druge, Beletra 2021.