Slađana Kavarić Mandić

Rođena 1991. u Podgorici, diplomirala je i magistrirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, a disertaciju o Grlićevom filozofiranju obranila je u srpnju 2022. godine na Filozofskom fakultetu toga sveučilišta.